Thundurus Thundurus
#642 Thundurus
electricflyingStatistieken van Thundurus


Thundurus Incarnate
Max CP
3345

Attack
266

Defense
164

Stamina
188


Thundurus Therian
Max CP
3659

Attack
295

Defense
161

Stamina
188
Thundurus in Raids en Research


Thundurus Incarnate
Research Level 15
1371 1433

Raids Level 20
1828 1911

Raids Level 25
2285 2389


Thundurus Therian
Research Level 15
1502 1568

Raids Level 20
2002 2091

Raids Level 25
2503 2614Thundurus d.m.v. Egg Hatches


Thundurus Incarnate
2 km ei 2 km
5 km ei 5 km
7 km ei 7 km
10 km ei 10 km

Thundurus Therian
2 km ei 2 km
5 km ei 5 km
7 km ei 7 km
10 km ei 10 kmAndere soorten en vormen van ThundurusTherian
Normaal