Bonsly Bonsly
#438 Bonsly
rockStatistieken van Bonsly


Max CP
1302

Attack
124

Defense
133

Stamina
137
Bonsly in Raids en Research


Research Level 15
520 558

Raids Level 20
693 744

Raids Level 25
866 930Bonsly d.m.v. Egg Hatches


2 km ei 2 km
5 km ei 5 km
7 km ei 7 km
10 km ei 10 kmEvoluties van Bonsly