Lugia Lugia
#249 Lugia
flyingpsychicStatistieken van Lugia


Max CP
3703

Attack
193

Defense
310

Stamina
235
Lugia in Raids en Research


Research Level 15
1521 1587

Raids Level 20
2028 2115

Raids Level 25
2535 2645Lugia d.m.v. Egg Hatches


2 km ei 2 km
5 km ei 5 km
7 km ei 7 km
10 km ei 10 km