Pichu Pichu
#172 Pichu
electricStatistieken van Pichu


Max CP
473

Attack
77

Defense
53

Stamina
85
Pichu in Raids en Research


Research Level 15
180 203

Raids Level 20
240 270

Raids Level 25
300 338Pichu d.m.v. Egg Hatches


2 km ei 2 km
5 km ei 5 km
7 km ei 7 km
10 km ei 10 kmAndere soorten en vormen van Pichu-
Normaal


-
Shiny


-
Normaal


-
Shiny


-
Normaal


-
Shiny


-
Normaal


-
Shiny


-
Normaal


-
Shiny


-
Normaal


-
Shiny


-
Normaal


-
Shiny


-
Normaal


-
Shiny
Evoluties van Pichu